Ara
  • drtanselturan

CGF ( Konsantre Büyüme Faktörü ve CD34 Kök Hücre ) İle Yumurtalık Gençleştirme

Halk arasında yumurtalık gençleştirme olarak anılmaya başlanan ovaryan CGF ve PRP enjeksiyonları son birkaç yılda dünya tıp literatürüne giren, ülkemizde de yeni uygulanmaya başlanan bir tedavi yöntemidir. Yumurtalığa yapılan bu işlemle yumurtalıktaki kök hücreleri harekete geçirip yenilenme ve fonksiyonunda artış sağlanması hedeflenmektedir.


Kliniklerimizde kullandığımız CGF ; hem PRP’yi içermekte hem de içinde Konsantre Büyüme Faktörü ve CD34 Kök Hücreleri içermektedir.Bu nedenle hastaya katkısı çok daha fazla olmaktadır.


CGF kişinin kendi kanından elde edilen ve hiç bir katkı maddesi içermeyen ve tamamen kendi laboratuvarımızda elde ettiğimiz bir kan ürünüdür. Son zamanlarda estetik, dermatoloji, ortopedi başta olmak üzere tıbbın her alanında kullanılmaya başlanan bu ürün, enjekte edildiği dokuda yenilenme ve iyileşme sağlamaktadır.

Üreme tıbbında ve kısırlık tedavisinde kullanımı ise diğer alanlara göre yenidir ve umut vaat edici çalışmalar bulunmaktadır.


Bu tedavi özellikle over ( yumurtalık ) rezervi düşük olan hastalara ve erken menapoz hastalarına uygulanmaktadır.


Uygulama Kadın Doğum Uzmanı tarafından ; ameliyathane şartlarında yapılmaktadır .


Eğer over rezerviniz düştü ise, eğet erken menapoz hastası iseniz ;Kadın Doğum Uzmanınızla görüşmenizi öneririz.


14 görüntüleme

© 2023  Proudly created by Reborn Clinics

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon