Ara
  • drtanselturan

Akupunktur Üzerine 3 Küçük Not


1 ) Genel inanış akupunkturun Geleneksel Çin Tıbbı olduğu yönündedir . Oysa dünyanın bir çok farklı bölgesinde tarihsel süreçte benzer uygulamalara rastlanmaktadır . Eski Mısır Yazıtlarında , Siri Lanka’daki buluntularda , Maya Kalıntılarında benzer uygulamalar vardır . Ibni Sina vücut meridyenlerini tanımlamıştır . En yaygın inanış akupunkturun ilk ve en eski uygulayıcılarının Uygur Türkleri oldugu ve Uygurlardan Çin’e geçtiğidir 2 ) Kökeni ne olursa olsun Akupunktur bu konuda deneyimli ve eğitimli akupunkturistler tarafından uygulanırsa kısırlıktan migrene , tansiyondan zayıflamaya binlerce hastalıkta birincil veya destekleyici tedavi olarak kullanıllabilir. 3 ) Akupunktur ; WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından dahiliye , kardiyoloji , genel cerrahi vb tıp dallarından birisi gibi tıbbi bir branş olarak kabul edilmiş ve bu konuda eğitim alıp , gerekli sınavlarda başarılı olup Sağlık Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimler tarafından yapılmasına izin verilmektedir.


10 görüntüleme

© 2023  Proudly created by Reborn Clinics

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon